Για την Χριστή Πολιτεία, την Πίστη την Αγία του Χριστού και τη Βασιλεία του Θεού

Η φωτογραφία μου
Τόσο επί της Γης Όσο και επί τοις Ουρανοίς

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Όργανα λειτουργίας της Χριστής Πολιτείας Χριστών Πολιτών


Η Βασιλεία-Σύναξη του Θεού, η Εκκλησία-Σύναξη του Χριστού και η Πολιτεία-Σύναξη των Χριστών Πολιτών.


Τα τρία αυτά Σώματα λειτουργούν με τους αντίστοιχους Λειτουργούς οι οποίοι εκλέγονται με Δημοκρατική διαδικασία από την Χριστή Πολιτεία Χριστών Πολιτών της Εκκλησίας του Χριστού και της Βασιλείας του Θεού.
Η Εκάστοτε εκλεγμένη Τριαδρική Επισκοπεία έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας της Χριστής Πολιτείας της Εκκλησίας του Χριστού και της Βασιλείας του Θεού. Και ο καθένας χωριστά την ευθύνη : Ο 1ος της Θείας Ευχαριστίας της Βασιλείας του Θεού, ο 2ος της Κοινωνίας της Αγάπης της Εκκλησίας του Χριστού και ο 3ος της Χριστής Τράπεζας Χριστών Αγαθών και Βιοτικών αναγκών.

Η Χριστή Πολιτεία των Χριστών πολιτών, της Εκκλησίας του Χριστού και της Βασιλείας του Θεού συνέρχεται κάθε εβδομάδα σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο λαβαίνει χώρα η Θεία Λειτουργία. Στο δεύτερο επίπεδο λαβαίνει χώρα η Κοινωνία Αγάπης Χριστού και στο τρίτο επίπεδο λαβαίνει χώρα η Χριστή Τράπεζα Χρηστών Αγαθών και Βιοτικών Αναγκών.

Ανώτατο όργανο είναι το Σώμα των Χριστών Πολιτών της Χριστής Πολιτείας της Εκκλησίας του Χριστού και της Βασιλείας του Θεού το οποίο εκλέγει τους τρεις Λειτουργούς και τρεις (3) εννεαμελές (9) επιτροπές οι οποίες έχουν τις επιμέρους ευθύνες-τομέων των τριών Οργάνων-Σωμάτων της Χριστής Πολιτείας, της Εκκλησίας του Χριστού και της βασιλείας του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.